• Sahtecilik

  Sahtecilik suçları, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu'nun "Topluma Karşı Suçlar" başlıklı üçüncü kısmının "Kamu Güvenliğine Karşı Suçlar" bölümünde...

  daha fazla
 • Bilişim Suçları

  Bilişim suçu nedir? Finans kuruluşlarına yönelik yaygın bilişim suçları Kartlı ödeme sistemlerinde sahtecilik/dolandırıcılık tipleri...

  daha fazla
 • Yazı İncelemesi

  Belge üzerindeki yazılar (el yazıları, daktilo yazıları, printer çıktısı yazılar v.b.) uygun karşılaştırma örneklerinin toplanması durumunda...

  daha fazla
 • İmza Sahteciliği

  İmza sahteciliğine konu olan belgelerin büyük çoğunluğu belgenin tümden sahte olmasını gerektirmekle birlikte...

  daha fazla
 • Basında Biz

  İstekliler tarafından, toplam 7 katılımcıyı aşmayacak şekilde grup oluşturulması halinde, 2 günlük ileri düzey eğitim programı uygulanmaktadır.

  daha fazla
 • İsteğe Bağlı Eğitimler

  İstekliler tarafından, toplam 7 katılımcıyı aşmayacak şekilde grup oluşturulması halinde, 2 günlük ileri düzey eğitim programı uygulanmaktadır.

  daha fazla